Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kye Rang (1 bài)
- Lee Sun Sin (1 bài)
- Lee Won Ik (1 bài)
- Lim Che (2 bài)
- Hwang Jin-i (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/06/2017 06:39 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 25/06/2017 06:44 bởi hongha83
Seong Hon 성혼 (1535-1598) tên Hán là Thành Hồn 成渾, còn có bút danh là U Khê 牛溪 (우계), Mặc Am 黙庵 (묵암). Ông là một học giả Nho giáo và là nhà chính trị thời Choseon, giữ chức Tả tán thành.

Tác phẩm:
- Ngưu Khê tập 牛溪集 (우계집)
- Chu môn chỉ quyết 朱門旨訣 (주문지결)
- Nguỵ học chi phương đồ 僞學之方圖 (위학지방도)