Núi xanh không lời, nước trôi không hình dáng
Gió trời vô giá, trăng sáng chẳng chủ nhân
Thân này không mang bệnh, vô lo đón tuổi già


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)