Yêu đơn phương! Như ăn mày chờ phúc
Như khách trên đường chợt gặp bão giông
Cầu sự cảm thông nơi nhà lạc hoắc
Ta luỵ tình em sầu thảm não lòng


Nguồn: Thơ sáng tác và thơ dịch tuyển chọn (nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)