Kẻ thù của tự do nguy hiểm hơn cả xích xiềng,
Nó khủng khiếp hơn áp bức, khổ đau và truy đuổi;
Kẻ thù này bất bại, nó ở ngay trong tim mỗi con người,
Đó là bản năng con người thường thoả hiệp.
Dù ách nô lệ nặng nề, dù mạnh mẽ tâm hồn
Vẫn đau buồn trong xiềng xích, nên luôn hướng về số phận tốt đẹp hơn.