Những cơn mưa mùa hạ
Cầu vồng, mây và mây
Nhờ chúng,
           như dễ thở
Như còn gì đâu đây

Như sẽ đảo tiếp đảo
Chí tang bồng lãng du
Trên hoa, sương mãi nở
Cỏ tươi cả chiêm bao

Như sẽ lại được sống
Như đã lâu thuở nào
Lòng giống muôn tầng biếc
Tinh khôi sau mưa rào

Nhưng hồi tâm lại thấy
Thực ngắn ngủi,
                thoáng qua
Những cơn mưa mùa hạ
Cầu vồng, mây và mây...


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)