Bận lòng chi, giấc mơ xuân rời rã,
Những bài ca em chẳng để riêng ai?
Nhạc là hương, em là đá lửa cay,
Là lời đáp, chỉ dành riêng tiếng gọi.

Bận lòng chi, tình yêu tàn quá vội,
Để tim em còn tiếng nói hồn nhiên,
Với tâm thần thanh thản thật bình yên,
Không phải em, mà tim em viết những bài ca đó.