Anh rằng,“Nàng ấy không vui,”
“Mắt nàng có những nụ cười ánh sao,
Tiếng cười nàng ấy trầm sao
Xung quanh là tiếng thì thào đổi trao.”
Anh rằng, “Nàng chẳng vui sao?” -
Nhưng ai biết được
Nỗi đau lòng người —
Biết là biết ở mình thôi;
Còn nàng có vẻ câm lời với em,
Như rằng nàng ấy lặng im
Tim nàng là ngọn lửa tìm săn ai
Ngập trong tuyết dưới chân này.