Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 20/03/2019 15:11

At night

Love said, “Wake still and think of me,”
Sleep, “Close your eyes till break of day,”
But Dreams came by and smilingly
Gave both to Love and Sleep their way.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tình yêu nói: “Hãy nghĩ về tôi và cố thức.”
Giấc ngủ nói: “Nhắm mắt vào cho đến lúc bình minh.”
Nhưng giấc mơ nhẹ nhàng đi tới
Mỉm cười với cả hai theo cách riêng mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Phương án 2:

Tình yêu nói: “Hãy cố thức và nghĩ về tôi,”
Giấc ngủ nói: “Nhắm mắt vào cho đến khi trời sáng.”
Nhưng giấc mơ đã đến, mỉm cười
Với cả hai theo cách riêng của chúng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Tình Yêu bảo: “Hãy thức và nghĩ đến anh”
Giấc Ngủ khuyên: “Khép đôi mắt cho đến khi trời sáng”
Nhưng Giấc Mơ đến và mỉm cười lãng mạn
Trao cả hai: Yêu và Ngủ an lành!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời