Tình trong tim em là triều dâng cuộn
Nơi sao trời tung cánh tựa hải âu;
Mặt trời chói chang bọt sóng rì rào
Chợt vươn cao vút lên trên ghềnh đá.

Nhưng lúc hoàng hôn, thuỷ triều đang hạ,
Bầy hải âu cùng tung cánh bay lên,
Sóng khát khao cuồng dâng khó thể dìm
Đành hư hỏng trong hồn em mãi mãi.