Em vui sướng mùa xuân đánh thức
Đoá cúc vàng đón trận mưa xuân
Trái tim em dễ thương chiếc tách
Nhưng u buồn ăm ắp, chứa chan

Em học hỏi cành hoa, chiếc lá
Mỗi sắc màu mà chúng hiện thân
Làm đổi thay chén đời buồn bã
Thành niềm vui lóng lánh tuyệt trần