Nếu giữ cái Tôi tận đáy lòng
Dạn dày, xa cách với thong dong
Hít thở tình yêu hay ghét bỏ,
Và không đánh mất nỗi hoài mong

Gánh nặng muộn phiền ở đàn ông;
Nếu em giữ được chốn bảo tồn
Tự do ngay cả trong cầu nguyện,
Nếu được điều này, thế mới xong,

Thật tính như em càng khôn ngoan
Nhìn vào đôi mắt Chúa nhân từ.