Tình yêu cũ trong tim tôi
Đấu tranh với cuộc tình hồi mới đây;
Nó như ma quái ban ngày
Về đêm nó cũng thức dài suốt canh.

Những điều thương quý, đẹp xinh,
Đó là tình cũ mà mình đã trao,
Trách cho số kiếp má đào
Bên giường quanh quẩn càu nhàu bản thân.

Nhưng tôi cũng chẳng lưu tâm,
Dường như tôi đã ngấm ngầm hiểu ra
Tôi nhìn tình yêu mới qua
Cho tôi chữa lại thịt da trong ngoài.

Tình yêu cũ, là tình phai,
Làm sao tôi biết được ai chân tình?
Tôi không tin tưởng chính mình
Hoặc tôi chẳng phải chung tình với anh?