Tìm trong những chiếc lá trôi,
Lá vàng từng có một thời tươi xanh,
Tình yêu có ẩn loanh quanh
Liếc nhìn vào giữa tròng trành lá trôi.

Tháng Năm mưa bạc tuôn rơi
Xua tan oi bức giữa trời hè sang,
Tìm đâu ra mái tóc vàng
Đôi chân nhanh nhẹn của chàng về đâu.

Thế gian trần trụi lẽ nào
Mùa đông khắc nghiệt gồm thâu đất rồi,
Giấu tình chẳng kiếm được nơi
Nên tình đeo đuổi không rời tay em.

Chàng rồi em cố tìm quên,
Lạnh lùng cay đắng mình em chịu đời -
Vui chơi giờ quá muộn rồi
Thế gian này cũng vào thời xa xưa.

Rồi, tình len lén, xa đưa,
Hãy đi đi trước khi mùa thu đi,
Tìm đường đổ nát ta đi
Đoá hồng đỏ cuối dấu ghi khu vườn.