Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/07/2021 19:25

After love

There is no magic any more,
We meet as other people do,
You work no miracle for me
Nor I for you.

You were the wind and I the sea —
There is no splendor any more,
I have grown listless as the pool
Beside the shore.

But though the pool is safe from storm
And from the tide has found surcease,
It grows more bitter than the sea,
For all its peace.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Không còn ma thuật nào đâu,
Mình gặp đây cũng như bao con người,
Phép màu anh đã cạn vơi
Thì em đây cũng xa rời anh thôi.

Anh là gió biển là em -
Huy hoàng nay đã tan chìm xa xôi,
Em như vũng nước rã rời
Bên bờ hoang hoải chơi vơi giữa đời.

Dù cho bão tố tơi bời
Hồ kia vẫn thấy vợi vời triều dâng,
Triều cao hơn biển mấy tầng,
Ngàn năm biển cả vẫn hằng bình yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Không còn huyền thoại ái tình
Trong đời bao kẻ như mình gặp nhau
Lời anh đã hết nhiệm mầu
Lời em vô vọng, khác nào chi anh —

Em là biển, gió là anh
Hết rồi diễm lệ chút tình phù du
Em như cái vũng ao tù
Không tên, nằm cạnh bên bờ trùng dương

Ao tù tránh được tố giông,
Và được che chở trước cơn thuỷ triều
Nhưng mà cay đắng hơn nhiều
Biển kia, để được mọi điều bình yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời