Sẽ không thay đổi bây giờ
Nhiều năm sau vẫn còn chờ nữa đây;
Cuộc đời chưa vỡ tan ngay
Với dòng lệ hoặc chia tay nghẹn ngào;
Chết đi chẳng đổi thay nào,
Thì đành phải sống tiếp vào ngày xanh
Những bài hát dành cho anh
Khi em cất bước xa anh thật rồi.