Em hoang dại, em hát cho cây lá,
Cho ngàn vì tinh tú ở trên trời,
Em yêu, em được yêu, anh trọn đời,
Để cuối cùng giờ đây em sẽ chết!

Em cuốn vào cơn gió tình mê mệt,
Với trái tim nhiệt huyết để hát ca,
Bước trên tinh tú hay cỏ mượt mà,
Để cuối cùng giờ đây em sẽ sống!