Nếu biết bài ca em chỉ tặng chàng,
Dẫu bình minh hay tối vẫn cao sang,
Không cười không nghĩ thế mà chàng thích,
Nếu như chàng có thể biết cho chăng?

Hay tim chàng sẽ tràn ngập hân hoan,
Suối hạnh phúc làm tan giá băng hàn
Khi kèn tháng Tư bên sườn đồi thổi?

Em lặng chờ đuốc thần Tình Ái mờ tan,
Cũng phải thôi hỡi vị thần cay đắng;
Đêm, phận chúng mình bớt nghiệt ngã hơn
Nếu anh yêu có thể biết được rằng.