Hầu hết những người yêu thương nhau,
Chẳng muốn nói về tình yêu đâu,
Francesca, Guinevere,
Deirdre, Iseult, Heloise,

Trong cánh vườn thơm của thiên đàng
Lặng thinh hoặc nói nếu có chăng
Về những thứ mong manh vặt vãnh.
Và một đàn bà tôi quen thân

Yêu một đàn ông thuở thiếu thời,
Đương đầu với mệnh số của trời
Đấu tranh kiêu hãnh trong buồn bã
Chẳng bao giờ kể chuyện này thôi,

Nhưng chợt nghe đến tên người ấy,
Mặt nàng lại thấy vẻ sáng tươi.