Những giấc mơ lòng cũng tan mau,
Chẳng có gì ở với em lâu,
Nhưng em đã có từ tấm bé
Bài hát ủi an đà lắng sâu;

Nếu điều đó chẳng hề rời xa,
Cho em xin được chết tại nhà
Lãng quên đi hết từng giai điệu
Như trời mưa đổ mới hôm qua.