Sẽ có những cơn mưa phùn đổ xuống
Chim én lượn ca, và đất toả hương

Hàng cây mận nở những chùm bông trắng
Ếch trong ao ca hát suốt đêm trường

Những chú Robins màu lông như lửa
Cất cao lời bên bờ giậu véo von

Chẳng ai thèm nghĩ về chiến tranh nữa,
Cũng chẳng hề lo nó hết hay còn

Chẳng ai quan tâm, dẫu chim muông, cây cỏ
Nếu loài người toàn bộ bị diệt vong

Và một sớm khi Nàng Xuân thức dậy
Chẳng biết chi, nên Nàng chẳng đau lòng