Cả ngày lẫn đêm sao mà cứ nhớ
Phút vàng son anh đem đến tuyệt vời,
Trong đáy hồn em, dối trá, sáng ngời,
Được chôn cất như áo choàng tối thượng.

Không tỉnh lại, tốt hơn nên nằm nướng,
Ký ức bọc trong, trang sức kết hàng-
Nhiều ma vương sau giấc ngủ mê man
Thấy mất vương miện và ngai vàng phân huỷ.