Nghe rừng xào xạc lúc hoàng hôn
Xoay ba nốt nhạc thành sao hôm -
Hồn em dìu bước cùng cay đắng
Đã trở lại từ chốn xa xăm.
Ba nốt nhạc chiếu toàn ra anh,
Cuộc gọi đầy sao đã thực hành -
Ngực em bắt lại nguồn nhựa sống
Hôn, từng vết sẹo đã cho anh.