Đêm tháng Tư ngọt ngào và tĩnh lặng
Hoa trên cây; Lặng lẽ bước êm đềm,
Nhưng với em thì chẳng có gì thêm.
Bình yên của em anh chôn vào ngực
Nơi em sẽ không bao giờ ở được;
Tình vào đêm với tất cả người ngoài,
Nhưng với em thì nào có còn ai.