Nếu có thể mang tình yêu như một ngọn đèn,
Khi em đi xuống dốc dài tăm tối
Em sẽ không run sợ những bóng đen,
Cũng không khóc khi trong sợ hãi.

Nếu có thể tìm Ngài, em sẽ tìm thấy Chúa,
Nếu không thể tìm Ngài, em có giấc ngủ yên,
Biết trên đời tình yêu của anh đã đủ,
Một bóng đèn trong bóng tối đen.