Một ngày tình bước vào tim,
Thật buồn, tình đến khi em không mời;
Chàng cầu xin chẳng muốn rời,
Mặc chàng đợi và nghỉ ngơi chẳng màng.
Buồn không ngủ được vì chàng,
Làm em lay mộng hai hàng lệ rơi,
Hồn khao khát được hát lời,
Chàng kiềm nó lại sợ đời em vui.
Nhưng giờ chàng đã xa xôi,
Ngọt đau ngày cũ nhớ đời với em,
Nguyện cầu đôi lúc trong đêm
Rằng chàng trở lại bên em một ngày.