Trên bầu trời, ngôi sao băng, tôi thấy
Phương bắc sáng loà lúc nó bay qua
Rất nóng buốt và rất nhanh không thể bắt
Rất đáng yêu không thể bán hay mua
Cách tốt nhất lặng im và ước nguyện
Thời khắc kia không tồn tại mãi bao giờ