Hồn em chỉ là một căn nhà nhỏ
Phòng thì có ba bốn cái mà thôi,
Đã đầy trước khi anh gõ cửa rồi
Vào cửa.
Em mong anh cùng ngả giá,

Em vẫn biết yêu anh cho vẹn cả,
Anh đến đây, phần còn lại phải đi
Một nơi nào khác để ở thay vì.
Đối với anh chắc không hề đồng ý

Chỉ một góc trong phòng em giữ kỹ,
Anh đến đây, phần còn lại phải ra
Để đi vào trong bóng tối nhạt nhoà.
Và như thế, bạn thân, xin giã biệt!

Không, em không chút lệ sầu tha thiết,
Nhưng sẽ cười và nói
Chia tay anh.