Vạc-xa-va thủ đô Ba Lan
Nửa vòng trái đất biệt trùng ngàn
Có người mà tôi yêu thương nhất
Vẫn nghĩ về tôi mỗi ngày sang;
Tôi biết, vì tôi đã ra đi
Cuộc đời như một cánh chim di,
Lang thang theo gió trong trời rộng
Giọng nói của chàng lòng vẫn ghi;
Vòng tay chàng đã từng ôm tôi
Ở tại một nơi quá tuyệt vời,
Tôi nhìn trong bóng hồ bơi ấy
Thấy hết dung nhan của chàng rồi---
Nhưng giờ là đêm tối lại sang
Tinh tú dửng dưng nhắc cho rằng:
“Vạc-xa-va ở Ba Lan đó
Nửa vòng trái đất dài thênh thang.”