Mong rằng chàng sẽ yêu tôi,
Và trao tôi chiếc hôn môi nồng nàn,
Tôi như chim lạc xa đàn
Không tìm ra hướng trời nam xa vời.

Mặc dù biết chàng yêu tôi,
Đến đêm là lúc lòng tôi sẽ buồn;
Chàng không tuyệt lắm nụ hôn
Như trong giấc mộng mà hồn tôi mơ.