Em thiếu nợ anh cái gì đây
Người yêu sâu đậm quá lâu dài?
Anh chưa cho hồn em cất cánh
Hay trái tim em hát một bài.

Nhưng ôi, người ấy em đã yêu,
Dẫu người ta chẳng yêu em nhiều,
Em còn nợ nơi vùng cổng mở
Đưa em qua vách thiên đường yêu.