NẾU em phải đi đến cuối thiên đường
Leo qua tuổi đời như chiếc cầu thang,
Ở bên em và mãi mãi ôm mang
Cùng đôi mắt dõi theo em ở đó;
Thời gian trôi như lá bay trong gió,
Chúng mình chẳng để ý, để làm chi
Ngoài sống, chết thôi cũng chẳng còn gì,
Hiểu và biết để mà đừng thay đổi.