Mắt này chàng có thể nhìn,
Tay này dành để vui thêm tay chàng,
Nhưng em muốn ở tình nhân
Chỉ xin giọng nói ân cần cho nhau.

Ngực này chàng hãy gối đầu,
Môi này dành để đổi trao môi chàng,
Ở cho đến tận ngày tàn
Chỉ còn mỗi tiếng khóc than nghẹn ngào.