Cầu thang vang tiếng chân anh?
Tiếng anh gõ cửa rành rành bên tai?
Mệt nhoài chẳng nghĩ đến ai
Và mong anh lại đến đây thêm lần.

Bên tai, nghe gió xa gần,
Gió này cay đắng nhiều lần hơn anh;
Gió va vào cửa động vang,
Nhưng không gõ cửa và anh không về.