Cho anh, thượng đế, tình nhân,
Còn nguyên thế giới anh dành cho em,
Cho bao vui thú rực lên
Địa cầu hoang diễm biển rên không ngừng?

Với em quà tặng anh đừng—
Nếu cho lần nữa, xem chừng cũ đi,
Rồi anh mệt mỏi nhiều khi
Không gương, em vẫn duy trì sống thôi.

Tặng gì, hỡi, người tình ơi?
Món quà làm vỡ nát rồi tim em:
Bình minh anh sẽ hiểu thêm
Em đi anh ở lại tìm tự do.