Tổ tiên ban tặng cho em
Lửa nung nấu tinh thần truyền trong em,
Dạng bàn tay, nhịp trái tim,
Các con chữ để viết lên tên mình.

Nhưng đó toàn mối thân tình,
Không là con đực ru mình ngủ say,
Ai làm ngọn lửa đổi thay
Và cho óng ánh lửa bay chập chùng;

Khi rừng lửa dậy bập bùng
Tìm trong lửa sáng ra vùng điểm trang
Từ nơi lộng lẫy biển xanh
Một trời hương sắc xây thành ngày đêm.