Lỗi của anh người ta kể cho em,
Họ còn đặt cho nó từng cái tên;
Khi họ kể xong thì em cười lớn,
Từ trước những chuyện này em đã quen, -
Ồ, họ mù, mù quá để nhận ra
Lỗi của anh khiến em yêu đậm đà.