Rồi ra em hiểu đời này,
Không hề kết thúc, chỉ nay bắt đầu,
Chiến công uy dũng dường nào
Thật ra chiến thắng chẳng bao giờ giành.

Nhà tình yêu dựng xây thành,
Đến như vị khách quẩn quanh lạc đường,
Nhạc, đàn ông cười tán dương
Không hề tốt như phần đường còn đi.