Khi động tình lên, biết chàng nằm
Trên bầu ngực ấm của Nữ thần,
Huýt sáo mỉm cười rồi huýt sáo
Những lúc chàng cần dưỡng tấm thân.
Nhưng thường, bị khuất sau tầm mắt,
Đôi cánh cùng đang vỗ mạnh dần
Là để đưa chàng vào phiêu lãng
Kéo dài, dài nữa nỗi lâng lâng.