Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 15/05/2018 16:08

The rose and the bee

If I were a bee and you were a rose,
Would you let me in when the gray wind blows?
Would you hold your petals wide apart,
Would you let me in to find your heart,
 If you were a rose?

“If I were a rose and you were a bee,
You should never go when you came to me,
I should hold my love on my heart at last,
I should close my leaves and keep you fast,
 If you were a bee.”

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nếu em là ong, anh là đoá hoa hồng,
Anh có cho em đậu vào khi trong gió cuốn?
Anh có giữ lại không, khi cánh hoa rơi rụng,
Có cho em vào tìm tim của anh không,
  Nếu anh là đoá hoa hồng?

Nếu em là hoa hồng, anh là một con ong,
Em sẽ không cho anh đi, khi anh bay tới,
Em sẽ cất tình yêu tận đáy con tim nóng hổi
Lá sẽ khép ngay, giữ anh chặt trong lòng,
  Nếu anh là một con ong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nếu em là con ong còn anh là đoá hồng,
Anh cho em vào khi gió xám thổi qua không?
Anh có thể tách hoa ra từng cánh,
Để em vào tìm kiếm trái tim anh,
Nếu anh đây là một đoá hoa hồng?
“Nếu em hoa hồng thì anh là ong,
Đến với em rồi anh không đi nữa,
Tình yêu này em giữ mãi trong lòng,
Em khép lá nhốt anh vào nhanh chóng,
Nếu anh đây chính là một con ong.”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời