Đêm về, tất cả loài chim
Hoà trong điệp khúc thanh âm nhịp nhàng
Cho con tim vui rộn ràng
Giữa xung quanh với muôn ngàn dặm xa.
Trong trời xanh thắm ngọt ngào,
Vài ngôi sao sớm có màu trắng tinh, -
Cho em yêu cả loài chim
Hát ca rộn rã trước đêm đen về.