Tôi đứng ngẩn ngơ cạnh quả đồi
Mượt mềm lớp tuyết mới vừa rơi
Một ngôi sao lẻ đương nhìn trộm
Trong buổi hoàng hôn giá lạnh ngời

Vắng vẻ tuyệt nhiên không bóng người
Chẳng ai nhìn thấy, mỗi mình tôi -
Lặng im đứng ngắm vì sao ấy
Lâu lắm, như là nó ngắm tôi.