Tuyệt vời hồn của tình nhân
Thoát ra đất sét từ thân con người,
Trần truồng theo đám mây trôi,
Cưỡi lên trên nỗi sướng vui tột cùng;
Thấy mà ghen tị trong lòng
Họ mang thời tiết vào vùng thuỷ tinh
Mùa đông hay tối vẫn tình.