Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 30/07/2021 23:17

The sea wind

I am a pool in a peaceful place,
I greet the great sky face to face,
I know the stars and the stately moon
And the wind that runs with rippling shoon˗˗
But why does it always bring to me
The far-off, beautiful sound of the sea?

The marsh-grass weaves me a wall of green,
But the wind comes whispering in between,
In the dead of night when the sky is deep
The wind comes waking me out of sleep˗˗
Why does it always bring to me
The far-off, terrible call of the sea?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Là cái hồ con tĩnh lặng
Tôi chào trực diện bầu trời
Quen với trăng và sao sáng
Với làn gió ẩm rong chơi˗˗
Nhưng sao nó luôn mang đến
Âm thanh biển đẹp xa vời?

Cỏ xanh dệt nên tường vách
Nhưng gió len lõi, thầm thì
Lúc trời và đêm tĩnh mịch
Gió đánh thức tôi canh khuya˗˗
Vì sao nó luôn mang đến
Tiếng gọi kinh hoàng biển xa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em là hồ ở chốn bình an,
Đối diện với cả trời thênh thang,
Quen với trăng sao trời tĩnh lặng
Và gió gợn hồ sóng lăn tăn˗˗
Nhưng sao hồn em còn văng vẳng
Tiếng gọi biển khơi tận ngút ngàn?

Cỏ dệt cho em bức tường xanh,
Nhưng gió cứ len đến thì thầm,
Đêm tịch lặng dưới trời thăm thẳm
Gió nổi em tan giấc mộng thầm˗˗
Nhưng sao hồn em còn văng vẳng
Từ ngàn trùng, biển gọi âm vang?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời