Em sống trong tình anh như cỏ biển,
Sinh ra từ con sóng đến, rồi đi;
Xoá hồn em những giấc mộng vỗ về,
Theo nhịp tim anh, hồn anh dẫn dắt.