Tôi từ thung lũng đầy nắng
Tìm về với biển dang tay
Nghĩ rằng trùng khơi lớn rộng
Sẽ cho tôi bình yên đây

Cuối cùng đã về đến biển
Thấy toàn đen tối, nộ cuồng
Tôi gào kêu nơi cố lý
Đem tôi về lại quê hương

Nhưng nước triều dâng đuổi theo
Nuốt tôi vào miệng sóng dữ
Và tôi trong lành như thể
Cơn mưa. Thành biển chát chua.