(Để tưởng nhớ J. W. T. Jr.)

Anh là một chiến binh trong trận ấy
Nơi không có cờ và trống cũng không,
Và âm thanh hoả súng chẳng khai nòng
Kẻ thù tiến đến âm thầm lén lút.

Năm này, năm khác, ban ngày và tối
Họ buộc anh phải từng bước lui binh,
Cho anh kiên cường chiến đấu một mình
Sáo không thổi, và không khua nhịp trống.

Trong sương đông giá, trong mù sương đọng
Trận chiến nghiệt oan đã có lúc tàn-
Và cuối cùng chúng ta mới hay rằng
Kẻ thù của anh trở thành bằng hữu.