Con nít, hãy yêu khi anh có thể
Giọng nói, mắt, hồn của một đàn ông;
Đừng sợ hãi dù anh nát cả lòng -
Hết tổn thương là bắt đầu sung sướng;

Yêu kiêu hãnh và vui mừng phơi phới,
Dù thiên đường hay địa ngục tình yêu.
Con nít, hãy yêu khi anh nuông chiều,
Vì đời ngắn ngủi ngày vui chẳng mấy;

Đừng sợ hãi điều mà anh cảm thấy -
Chỉ tình yêu, cuộc sống mới hiện thành;
Tội thứ bảy, là ta chết vì tình,
Qua tình ái, anh mới vào thiên quốc.