Anh và em như đôi chim ó
bay cùng nhau
dưới bầu trời
qua bao đỉnh núi
cánh trải dài trên gió thênh thang.

Ánh mặt trời cổ vũ ta
tuyết mịt mù cản lối ta
mây lượn bay sau ta
tóc rối bời rũ rượi.

Anh và em như đôi chim ó
nhưng nếu một mai
giữa kiếp người hèn mọn
Thần Chết bạo tàn chợt đến
mang đi một con chim
Thì chim kia xin hãy bay theo
Chuyến bay, thôi hãy ngừng
Lửa đời,  thôi hãy tắt
Quyển sách đời, xin hãy đóng
thiên thu.