Tiếng chim én khóc gào trong đêm thẳm
Dưới những vì tinh tú anh đã bay,
Nỗi đau thấu xương gọi anh như này
Chỉ có anh thôi giữa lòng thế giới.

Tình trong em khóc hoài không dứt nổi
Lạc lối đường bay của chim én trời,
Tìm kiếm anh, mà chỉ thấy vợi vời
Bởi các vì sao lặng lờ trong tối.