Biết anh đêm nhớ về em,
Dù, anh trôi dạt nơi miền rất xa;
Mà tình anh vẫn thổi qua
Như là biển gió phủ nhoà hồn em
Ướt run tựa lá cành mềm.
Có nhiều cách để trao niềm yêu thương
Sướng riêng mỗi kiểu yêu đương-
Vậy bằng lòng nhé vượt đường tới em
Xem như biển dập lá mềm
Chạy nhanh về với đất liền xuyên đêm.